Seksualitet, identitet og mangfoldsutvalget

29. mars 2017

Yes we fuck!

Vi i NHFU er lei av at vi først og fremst blir identifisert som funksjonshemmede. Funksjonshemmingen er ikke vår identitet eller merkelapp. Derfor vedtok vi på landsmøtet 2016 å opprette et eget utvalg med fokus på Seksualitet, identitet og mangfold (SIMU). Målet til SIMU er påvise at vi er mye mer enn bare "de funksjonshemmede". Vi er de lesbiske, de homofile, de transkjønnede, vi kan tilhører ulike etnisiteter, religioner. Vi er menn, vi er kvinner, vi er late, vi er snille, vi er rocka, vi er like, vi er ulike. Vi er variasjon, vi er ikke de samme, vi er like ulike som alle andre ungdomsgrupper. SIMU vil drive arbeid mot samfunnet, media og enkelt menneskers fordommer. Men det viktigste arbeidet er arbeidet mot våre medlemmer. Vi ønsker å gjennomføre prosjekter og kurs med fokus på at alle medlemmer av NHFU skal få frihet og trygget til å være seg selv, først og fremst.

SIMU-utvalget består av

Ingrid Thunem (leder) Kontaktinfo her.

Bendik Laumann Vedal 

Regine Elvevold

Sadia Iqbal

Camilla Stenersen

For tiden har utvalget et fantastisk prosjekter "Yes, we fuck".

"Yes, we fuck" er et seksualitet -og identitetsprosjekt som fokuser på at alle uansett funksjonsevne har og har rett til en seksualitet. Du er deg! Du er sexy! Identiteten din er mer enn bare funksjonsnedsettelsen. Vi ønsker synlighet og å bryte tabuer. Gjennom foredrag og samlinger ønsker vi å belyse alle deler av seksualitet og identitet. Om du lurer på noe eller vil bidra, si fra til Ingrid Thunem.