NHFU Sørvest

28. april 2015
Bildetekst: (Styret i NHFU Sørvest. Ida og Cecilie var ikke tilstede da bilde ble tatt.)
NHFU Sørvest er et lokallag i NHFU som arrangerer aktiviteter for folk som bor i Rogaland og Hordaland. Om du er interessert i å bli med eller vite mer kan du ta kontakt med Anette på anette.t@live.com eller følge laget på facebooksiden deres. NHFU Sørvest arrangerer blant annet Funkisdagen og storbyweekend, her kan du lese mer om dette.

Styret i NHFU Sørvest

Leder – Vigdis Grimsdottir Nielsen. Kan nås på mail vigdisgnielsen@gmail.com eller telefon 46426202.   
Nestleder – Alexander Petersen
Styremedlem – Gina Egge
Styremedlem – Cecilie N. Litlerè
Styremedlem – Ida E. Nordvik
Styremedlem – Sofie Jansen
Vara – Lian C. Lek
Vara – Andreas Aase Løseth     

Fadder: Tamarin Varner
Bankkontonummer: 3208 24 52396 
Organisasjonsnummer: 989 030 078