Om oss

Om oss

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. Vi arbeider for full likestilling for bevegelseshemmede og andre funksjonshemmede.Om oss i NHFU
Les mer om Om oss i NHFU
Styret i NHFU

Les mer om Styret i NHFU
Likepersonsarbeid NHFU
Les mer om Likepersonsarbeid NHFU
Solidaritet over landegrensene!
Les mer om Solidaritet over landegrensene!
Yes, we fuck!
Les mer om Yes, we fuck!