Ansatte NHFU

04. juni 2015

                                                                         
         
       Sissel Eidhammer
Ungdomskoordinator (100 %)                                                   
E-post: sissel.eidhammer@nhf.no                    
Tlf: 924 890 15                                             


           

            Ingrid Thunem 
   
Rådgiver organisasjonsutvikling og prosjektleder seksualitet (70 %)
E-post: ingrid.thunem@nhf.no
Tlf: 465 43 244


                                   
   
    Kristofer Olai Ravn Stavseng
 
                                    
Rådgiver politikk og kommunikasjon (50 %)         
E-post: kristofer@nhf.no
Tlf: 948 55 843    


     

     Marie Iversen Bjørn   
 
                                                                                                                                  
(Medie)Produksjon og Design-ansvarlig NHFU (50 %)
E-post: marie.bjorn@nhf.no
Tlf: 901 39 117                                                                                                                                                 

                                                                 

                                           

   Sadia Jabeen Iqbal 
Prosjektleder mino-prosjekt  (20 %)          
E-post: sadia.iqbal@nhf.no
Telefon: 906 54 143         
     
     
            Martine Eliasson
Prosjektleder Fredskoprset utveksling Malawi (30 %)          
E-post: Martine.Eliasson@nhf.no 
Telefon: 906 74 226