Samling valg 2019

Hva: Samling for å bli bedre kjent med hovedsakene opp mot kommunevalget den 9. september, BPA og universell utforming av barne- og ungdomsskoler. 

Når:
9. februar fra 11.00 til 17.00. 

Hvor:
 NHFUs kontor i Oslo.

For:
Sentralstyret og regionledere NHFU. 

Påmelding: Her. 

Kontaktpersoner: Kristofer Olai Ravn Stavseng og Martine Eliasson (med i gruppen VALG-2019). 
26
april

Årsmøte NHFU Øst

Dato: 26. april 2019
7
juni

Sentralstyremøte NHFU

Dato: 7. juni 2019
16
august

Storbyweekend

Dato: 16. august 2019
17
august

Funkisdagen

Dato: 17. august 2019
13
september

Sentralstyremøte NHFU

Dato: 13. september 2019
22
november

Sentralstyremøte NHFU

Dato: 22. november 2019