Funkisfredag i Bergen

Hva: NHFU Sørvest ynskjer deg frå 18 år velkommen til Funkisfredag! Arrangementet er ope for alle, medlem eller ikkje. Så ta med deg ein ven eller tre om du vil!

Dato: 01.03.2019.

Klokka: 20.00.

Stad: Duggfrisk. Adresse: Strandkaien 12, 5013 Bergen. Moglegheit for kjøpe av mat og drikka (Dekkes av den enkelte).

Påmelding: Vi treng å vita kor mange vi blir mtp. booking av bord. Så trykker du deltek på dette eventet sjåast du på som påmeldt.
14
november

Rullende Regnbuer Tromsø

Dato: 14. november 2019
22
november

Sentralstyremøte NHFU

Dato: 22. november 2019
3
desember

3. desember - vår dag!

Dato: 3. desember 2019
10
januar

Tillitsvalgtsamling

Dato: 10. januar 2020