Funkisfredag i Bergen

Hva: NHFU Sørvest ynskjer deg frå 18 år velkommen til Funkisfredag! Arrangementet er ope for alle, medlem eller ikkje. Så ta med deg ein ven eller tre om du vil!

Dato: 01.03.2019.

Klokka: 20.00.

Stad: Duggfrisk. Adresse: Strandkaien 12, 5013 Bergen. Moglegheit for kjøpe av mat og drikka (Dekkes av den enkelte).

Påmelding: Vi treng å vita kor mange vi blir mtp. booking av bord. Så trykker du deltek på dette eventet sjåast du på som påmeldt.