Årsmøte NHFU Trøndelag

Hva: Velkommen til årsmøte i NHFU Trøndelag!

Når: Den 2. til 3. mars. 

Hvor: Sted kommer. 

For: Medlemmer i NHFU Trøndelag. 

Kontaktperson:
Daniela, kontaktinfo finner du her.