Årsmøte NHFU Trøndelag

Hva: NHFU Trøndelag invitererdeg som er medlem hos oss til samling i forbindelsen med vårt årsmøte. På Lørdag starter vi kl. 11.00 og temaet for helgen vil være “Sammen om en ny tid"!

Når: Den 3. til den 4. mars. 

Hvor: Clarion Brattøra.

For: Medlemmer i NHFU Trøndelag. 

PåmeldingSend epost med påmelding til: kristian.lian@nhf.no. Send navn på deg og evt. Assistent, allergier og andre eventuelle spesielle behov. Hvis du har behov for overnatting må du også spesifisere romtype. Si også ifra her dersom du trenger å få dekket ytterligere reiseutgifter eller overnatting fra Fredag. Påmeldingsfristen er 15. Februar.

Kontaktperson:
Marianne Knudsen.