Årsmøte NHFU Oslofjord Vest

Hva: Vi i NHFU Oslofjordvest deg som er medlem hos oss til samling i forbindelsen med vårt årsmøte. 

Når: 2. til 4. mars. 

Hvor: Samlingen vil foregå på Hotell fritidsparken i Skien. 

For: Medlemmer i NHFU Oslofjord Vest (Vestfold, Buskerud og Telemark).  

PåmeldingSend epost med påmelding, navn på deg og evt assistent + romtype, allergier og andre eventuelle behov til nhfuoslofjordvest@gmail.com. Påmeldingsfristen er 16. Februar.

Kontaktperson: Bjørn Ragnar Henriksenn (burn.ragnis@gmail.com).  

Les mer på Facebookeventen: Her.