3. desember med NHFU Nord-Vest

Hva: 3. desember er vår dag - den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Vi vil bruke dagen til å si fra om diskriminering og vise at vi vil ha et mangfoldig samfunn der alle er likestilte og kan delta! 

Hvor: Ålesund, Olav Sundes veg 2, 6018.

Hvem: Alle som ønsker i fylkene Sogn og Fjordane og More og Romsdal.

Facebookevent:  Her.
26
april

Årsmøte NHFU Øst

Dato: 26. april 2019
31
mai

Sentralstyremøte NHFU

Dato: 31. mai 2019
8
juni

Sommerleir NHFU

Dato: 8. juni 2019
16
august

Storbyweekend

Dato: 16. august 2019
17
august

Funkisdagen

Dato: 17. august 2019
13
september

Sentralstyremøte NHFU

Dato: 13. september 2019
22
november

Sentralstyremøte NHFU

Dato: 22. november 2019