3. desember med NHFU Nord-Vest

Hva: 3. desember er vår dag - den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Vi vil bruke dagen til å si fra om diskriminering og vise at vi vil ha et mangfoldig samfunn der alle er likestilte og kan delta! 

Hvor: Ålesund, Olav Sundes veg 2, 6018.

Hvem: Alle som ønsker i fylkene Sogn og Fjordane og More og Romsdal.

Facebookevent:  Her.