Vi mener

12. september 2016

Vi mener at funksjonshemming er samfunnsskapte barrierer, og at dette er diskriminerende fordi mennesker fungerer forskjellig. Tilgjengelighet er absolutt nødvendig for å kunne ta selvstendige valg.

Vi jobber for:

  • Likestilling på alle områder mellom funksjonshemmede og andre
  • At unge mennesker skal kunne si sin mening og bli hørt
  • Tilgjengelighet til kollektivtransport for alle
  • Respekt for menneskets egenverd i forskning
  • Mulighet for studentbolig eller egen bolig for alle
  • Bedring av unge funksjonshemmedes muligheter til utdannelse og arbeid