Landsmøte 2018

31. august 2017


Landsmøtet holdes hvert 2. år. På landsmøtet samles sentralstyret, to delegater fra hvert regionlag og en delegat fra regionene der NHFU ikke har lokallag. I tillegg kan man delta som observatør (ikke stemmerett). 

1. Praktisk informasjon
Når: 12. til 14. oktober, 2018.

Hvor: Lillestrøm, Thon Hotel Arena

2. Valgkomité
Valkomiteen i NHFU skal komme med en innstilling (et forslag) med hvem som skal sitte i det nye sentralstyret. Dette skal så stemmes over på landsmøtet, og her er det lov å komme med forslag til andre personer, og også seg selv. Ta veldig gjerne kontakt med valkgomiteen om du er interessert i å sitte i sentralstyret i NHFU eller om det er noe du lurer på. Hvem som sitter i sentralstyret i dag finner du en oversikt over her.  På landsmøtet i 2016 ble disse personene valgt som valgkomite:


Leder: Jørgen Johansen

Linn Marie Talsethagen
Kristine Årdal

Kunne du tenke deg å sitte i styret? Har du noen du vil anbefale? Ta kontakt med Jørgen på jo.johansen91@gmail.com. 

3. Sakspapirer

NHFUs verdigrunnlag: Utkast til verdigrunnlag.pdf
Vedtektsendringer: kommer. 
Arbeidsprogram for NHFU 2018 til 2020: Utkast til verdigrunnlag.pdf

NB: FRIST FOR Å LEVERE ENDRINGSFRAMLEGG ER 5. SEPTEMBER.
Dere kan bruke et Google-skjema for å skrive ned endringsforslag. I skjemaet skriver dere
1) hvem er forslagsstiller 
2) til hvilket dokument gjelder endringsforslaget 
3) hvilket linjenummer er det,
4) er det et endrings, tilleggs, eller strykningsforslag og
5) hva er forslaget.
Husk at dere bare skal skrive ett endringsforslag per innsendte skjema! Skjemaet finner dere her.

4. Ordforklaringer
Landsmøte: Landsmøtet er det øverste organet i demokratiske organisasjoner. Her velges hvem som skal lede organisasjonen.
Delegat: Delegat er deltakerne på landsmøtet som har stemmerett.
Observatør: Observatører er deltakere uten stemmerett.
Valgkomite: En gruppe som skal komme med en innstilling på et nytt sentralstyre.
Valgkomiteens innstilling: En innstilling er bare et forslag, det er landsmøtet som til slutt velger det nye styret. 
Vedtekter: Lovene og reglene til NHFU. Vedtektene finner du her.  
Ordstyrer: Personen som leder møtet. 
Verdigrunnlag: I verdigrunnlaget skriver vi hvem vi er som organisasjon, hva vårt formål er, hvilket samfunn vi ønsker oss og hvilke verdier som er viktige for oss. Her skal vi ikke skrive om konkret politikk, men forklare på et høyere og mer filosofisk plan hvem NHFU er. Verdigrunnlaget skal hjelpe oss med å minne oss på - og vise andre - hvem vi er. Dette blir det mest grunnleggende dokumentet vårt.
Arbeidsprogram: I arbeidsprogrammet skriver vi hva NHFU skal jobbe med i perioden mellom landsmøtet 2018 og landsmøtet 2020. Fordi vi ikke rekker å jobbe med alt, må vi velge ut noen saker som vi vil jobbe med. Derfor har vi noen politiske mål (styrke BPA, universelt utformede skoler etc.), og noen mål som handler om hvordan vi kan bli en større og sterkere organisasjon (flere medlemmer, flere aktive regionlag etc.)