Landsmøte 2018

31. august 2017

Landsmøtet holdes hvert 2. år. På landsmøtet samles sentralstyret, to delegater fra hvert regionlag og en delegat fra regionene der NHFU ikke har lokallag. I tillegg kan man delta som observatør (ikke stemmerett). 

Praktisk informasjon
Når:
12. til 14. oktober, 2018.
Hvor: Lillestrøm, Thon Hotel Arena


Valgkomité
Valkomiteen i NHFU skal komme med en innstilling (et forslag) med hvem som skal sitte i det nye sentralstyret. Dette skal så stemmes over på landsmøtet, og her er det lov å komme med forslag til andre personer, og også seg selv. Ta veldig gjerne kontakt med valkgomiteen om du er interessert i å sitte i sentralstyret i NHFU eller om det er noe du lurer på. Hvem som sitter i sentralstyret i dag finner du en oversikt over her.  På landsmøtet i 2016 ble disse personene valgt som valgkomite:

Leder: Oskar Eikeseth
Medlem: Jørgen Johansen
Vara: Linn Marie Talsethagen og Kristine Årdal

Ordforklaringer
Landsmøte: Landsmøtet er det øverste organet i demokratiske organisasjoner. Her velges hvem som skal lede organisasjonen.
Delegat: Delegat er deltakerne på landsmøtet som har stemmerett.
Observatør: Observatører er deltakere uten stemmerett.
Valgkomite: En gruppe som skal komme med en innstilling på et nytt sentralstyre.
Valgkomiteens innstilling: En innstilling er bare et forslag, det er landsmøtet som til slutt velger det nye styret. 
Vedtekter: Lovene og reglene til NHFU. Vedtektene finner du her.  
Ordstyrer: Personen som leder møtet.