Landsmøte 2018

31. august 2017Landsmøtet holdes hvert 2. år. På landsmøtet samles sentralstyret, to delegater fra hvert regionlag og en delegat fra regionene der NHFU ikke har lokallag. I tillegg kan man delta som observatør (ikke stemmerett). 

1. Praktisk informasjon
Når: 12. til 14. oktober, 2018.

Hvor: Lillestrøm, Thon Hotel Arena
Påmeldingsskjema for observatører og delegater:
Her. Ingrid bestiller reisen deres. 


2. Valgkomité
Valkomiteen i NHFU skal komme med en innstilling (et forslag) med hvem som skal sitte i det nye sentralstyret. Dette skal så stemmes over på landsmøtet, og her er det lov å komme med forslag til andre personer, og også seg selv. Ta veldig gjerne kontakt med valkgomiteen om du er interessert i å sitte i sentralstyret i NHFU eller om det er noe du lurer på. Hvem som sitter i sentralstyret i dag finner du en oversikt over her.  På landsmøtet i 2016 ble disse personene valgt som valgkomite:

Leder: Jørgen Johansen

Linn Marie Talsethagen
Kristine Årdal

Kunne du tenke deg å sitte i styret? Har du noen du vil anbefale? Ta kontakt med Jørgen på jo.johansen91@gmail.com. 

3. Sakspapirer

1. Program landsmøte 2018.pdf
2. Saksliste NHFU Landsmøte 2018.pdf (liste over sakene vi skal gå gjennom)
3. Forslag til forretningsorden.pdf (Forslag til hvordan møtet skal gjennomføres)
4. NHFU Årsmelding 2016.pdf (hva vi har gjort 2016), NHFU Årsmelding 2017.pdf (hva vi har gjort 2017), NHFU Årsregnskap 2016 signert m revisjonberetning.pdf (hva vi har brukt 2016) og NHFU Årsregnskap 2017 signert m revisjonberetning.pdf (hva vi har brukt 2017) (dette går vi gjennom).
5. NHFUs verdigrunnlag: Utkast til verdigrunnlag.pdf
6. Endringsforslag til verdigrunnlaget: Endringsforslag til verdigrunnlaget.pdf
7. NHFU Vedtekter 2016.pdf
8. Endringsforslag til vedtektene: Endringsforslag til vedtektene NHFU.pdf
9. Arbeidsprogram for NHFU 2018 til 2020: Utkast til arbeidsprogram.pdf

10. Endringsforslag til arbeidsprogrammet: 
Endringsforslag til arbeidsprogram.pdf
11. Inkomne resolusjoner (Politiske saker)
a) Resolusjon om aktivitetshjelpemidler.pdf. Forslagsstiller: NHFU Sørvest.  
b) Resolusjon om BPA.pdf. Forslagsstiller: Sentralstyret.
c) Resolusjon om høgare utdanning.pdf. Forslagsstiller: Sentralstyret. Resolusjon om høyere utdanning.pdf(bokmål)
d) Resolusjon om inkluderingsdugnaden.pdf Forslagsstiller: Sentralstyret. Resolusjon om inkluderingsdugnaden.pdf (bokmål). 
11. Inkommet sak
a) Innkommet sak NHFU Sørvest.pdf Forslagsstiller:NHFU Sørvest.
12. Valgkomiteens innstilling til nytt styre: Innstilling til nytt sentralstyre og valgkomite 2018-2020.pdf 

NB:

  • FRIST FOR Å LEVERE ENDRINGSFORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM OG VERDIGRUNNLAG VAR 5. SEPTEMBER.

  • FRISTEN FOR Å LEVERE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE ER 10. OKTOBER.

  • FRISTEN FOR Å LEVERE INN SAKER OG/ELLER RESOLUSJONER ER 16. SEPTEMBER.

Dere kan bruke et Google-skjema for å skrive ned endringsforslag. I skjemaet skriver dere
1) hvem er forslagsstiller 
2) til hvilket dokument gjelder endringsforslaget 
3) hvilket linjenummer er det,
4) er det et endrings, tilleggs, eller strykningsforslag og
5) hva er forslaget. 
Husk at dere bare skal skrive ett endringsforslag per innsendte skjema! Skjemaet finner dere her.

4. Ordforklaringer
Landsmøte: Landsmøtet er det øverste organet i demokratiske organisasjoner. Her bestemmes hva vi skal jobbe med, hva vi skal stå for og det velges hvem som skal lede organisasjonen. 
Delegat: Delegatene er deltakerne på landsmøtet som har stemmerett.
Observatør: Observatører er deltakere uten stemmerett, men de kan komme med forslag og si sin mening. 
Ordstyrer:
Valgkomite
: Det er gruppen som skal komme med en innstilling (forslag) på et nytt sentralstyre.

Valgkomiteens innstilling: En innstilling er bare et forslag, det er landsmøtet som til slutt velger det nye styret. 
Vedtekter: Lovene og reglene til NHFU. 
Verdigrunnlag: I verdigrunnlaget skriver vi hvem vi er som organisasjon, hva vi står for, hvilket samfunn vi ønsker oss og hvilke verdier som er viktige for oss. Verdigrunnlaget skal hjelpe oss med å minne oss på - og vise andre - hvem vi er. 
Arbeidsprogram: I arbeidsprogrammet skriver vi hva NHFU skal jobbe med i perioden mellom landsmøtet 2018 og landsmøtet 2020. Fordi vi ikke rekker å jobbe med alt, må vi velge ut noen saker som vi vil jobbe med. Derfor har vi noen politiske mål (styrke BPA, universelt utformede skoler etc.), og noen mål som handler om hvordan vi kan bli en større og sterkere organisasjon (flere medlemmer, flere aktive regionlag etc.)