ABC om NHFU

12. september 2016

Hva er vi?

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) ble stiftet i 1979 og er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. Vi arbeider for full likestilling for funksjonshemmede. Vi setter det sosiale fellesskapet i organisasjonen vår høyt. Gjennom politisk engasjement og påvirkning jobber vi for økt innflytelse over beslutninger som angår oss. 

Medlemskap

Jo flere vi er, desto sterkere blir vi! Vi tar gjerne imot mange nye medlemmer, frivillige og støttespillere. Vil du bli med på laget? For å bli medlem kan man sende en SMS med teksten: NHFU til 2160. Medlemskap koster 350 kr. Er du student eller elev koster det 175 kr. Alle under 30 som melder seg inn i NHF, og som ikke motsetter seg det, blir automatisk medlem i NHFU. Usikker på om vi har riktig informasjon om deg i medlemsregisteret? Ring til 24 10 24 00 eller send en e-post til nhf@nhf.no, så finner vi ut av det. Mer info om medlemskap.

Organisasjonen

NHFU er ungdomsorganisasjonen til Norges Handikapforbund (NHF). NHFU har et sentralstyre som har det overordnede ansvar for organisasjonen. Mer info om dem her. Vi har også lokale regionlag. Regionlagene arrangerer ting i sitt lokalmiljø, info om lagene finner du her. NHFU sine ansatte finner du en oversikt over her. NHFU har også et prinsipprogram, som er politikken NHFU står for, og vedtekter, som er de reglene organisasjonen skal følge. Disse kan bare endres på landsmøtet til NHFU. NHFU hadde sitt siste landsmøte i 2016. Neste landsmøte blir i 2018.