ABC om NHFU

12. september 2016

Hva er vi?

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) ble stiftet i 1979 og er en organisasjon av og for funksjonshemmet ungdom. Vi arbeider for full likestilling for bevegelseshemmede og andre funksjonshemmede. Som medlem kan du være med på samlinger og kurs hvor du lærer om dine rettigheter og hva vi kan gjøre sammen for å bedre forholdene våre. Vi setter det sosiale fellesskapet i organisasjonen vår høyt. Gjennom politisk engasjement og påvirkning jobber vi for økt innflytelse over beslutninger som angår oss. Det at mennesker fungerer ulikt og har forskjellig biologi skal ikke skape unødvendige skiller sosialt, kulturelt eller økonomisk. Alle skal ha lik mulighet til utdanning, jobb og egen bolig.

Medlemskap

Usikker på om vi har riktig informasjon om deg i medlemsregisteret? Ring til 24 10 24 00 eller send en e-post til nhf@nhf.no, så finner vi ut av det. For å bli medlem kan man sende en sms med teksten: NHFU til 2160. Medlemskap koster 300 kr. Er du student eller elev koster det 150 kr. Alle under 30 som melder seg inn i NHF, og som ikke motsetter seg det, blir automatisk medlem i NHFU. Mer info om medlemskap.

Organisasjonen

NHFU er ungdomsorganisasjonen til Norges Handikapforbund (NHF). NHFU har et sentralstyre som har det overordnede ansvar for organisasjonen. Mer info om dem her. NHFU har i dag fem regionslag. Regionlagene er NHFU-lag som arrangerer ting i sitt lokalmiljø, info om lagene finner du her. NHFU har en ansatt, Sissel Eidhammer, som jobber på NHF sitt kontor i Oslo. Hennes kontaktinfo finner du her. NHFU har også et prinsipprogram, som er politikken NHFU står for, og vedtekter, som er de reglene organisasjonen skal følge. Disse kan bare endres på landsmøtet til NHFU. NHFU hadde sitt siste landsmøte i 2016. Neste landsmøte blir i 2018.