NHFU Oslo

28. april 2015
NHFU Oslo jobber interessepolitisk og arrangerer aktiviteter i Oslo, blant annet Oslo FunkFest. Følg NHFU Oslo på Facebook og Instagram for oppdatert informasjon om hva som skjer! 

Dette er styret:
  • Leder: Nikita Amber Abbas
  • Nestleder: Amir Hashani
  • Økonomiansvarlig: Johannes Loftsgård
  • Styremedlem: Henriette Felix
  • Styremedlem: Ljubomir Krogsberg
  • Styremedlem: Rina Wesenberg
  • vara: Eva Marthea Reusch
  • vara: Salamatu Kamara 

Kontaktinfo
Nikita Amber Abbas: 467 84 057/nikita.abbas@icloud.com 
Amir Hashani: 907 04 930/amirhashani@hotmail.com

Faddere: Marianne Knudsen og Marte Imingen. Kontaktinfo her. 

Bankkontonummer: 1506.08.26665 

Organisasjonsnummer: 995 562 618.