NHFU Agder

06. april 2017


NHFU Agder
er regionlaget for deg som bor i Agder. Velkommen du også!

Dette er styret:
  • Henriette Nielsen - leder og økonomiansvarlig
  • Jørgen Johansen -  nestleder    
  • Maria Andersen - styremedlem 
  • Maria Mørkestøl Nordkviist - styremedlem      

Kontaktinfo
Henriette Nielsen: 913 31 516/henriette.nielsen20@gmail.com
Jørgen Johansen: 952 87 273/jo.johansen91@gmail.com

Faddere: Marianne Knudsen og Marte Imingen. Kontaktinfo her. 
Kontonummer: 15061792411
Organisasjonsnummer: 921 580 851