Engasjer deg lokalt

Våre regionlag

Regionlagene er NHFU-lag som arrangerer ting i sitt lokalmiljø. Ta gjerne kontakt med ditt regionlag dersom du har lyst til å bli med på det som skjer der du bor.

Om du bor et sted der det ikke er et lag, og du har lyst til å starte opp, ta kontakt med Marianne Knudsen på 976 82 639 eller marianne.knudsen1999@gmail.com.

NHFU Sørvest

Les mer om NHFU Sørvest
NHFU Nord-Norge

Les mer om NHFU Nord-Norge
NHFU Trøndelag
Les mer om NHFU Trøndelag
NHFU Oslofjord Vest
Les mer om NHFU Oslofjord Vest
NHFU Innlandet
Les mer om NHFU Innlandet